We hechten als service club van bij de oprichting veel belang aan de term "service". We komen wekelijks samen. Onze volgehouden inzet, dynamisme en vriendschap leiden tot zinvol dienstbetoon en mooie realisaties.

Initiatieven zoals de MetaRelax® Ostend Night Run, X-Dinners en De Bezaan organiseren we ten voordele van de jeugd, andersvaliden en de gemeenschap in het algemeen. We lichten deze projecten hieronder trots toe. De club telt 61 leden en we nodigen regelmatig sprekers uit de politieke, academische en zakenwereld uit op onze vergaderingen.

X-DINNER

4 december 2021 - Foodbox Oostende - G Junbluthlaan 2

Op 4 december organiseren we de derde editie van ons X-dinner. De leden van onze club bedienen en koken in samenwerking met de leerkrachten van het Ensorinstituut, De Foodbox.

Het wordt een verrassende food experience met signature dishes van verschillende Oostendse chefs: Royal North Sea Yacht Club, Muccka, Bistro Belle de Jour, Ristorante Marina en Kromme Elleboog.

€80,- pp inschrijven: info@rotaryoostendeterstreep.be

MetaRelax® Ostend Night Run

Rotary Club Oostende ter Streep staat als één grote groep achter de organisatie van de Ostend Night Run.

Veel dank aan alle lopers, sponsors, supporters, sponsors, de stad en verenigingen die de dag zelf hebben geholpen.

WARM OOSTENDE / LICHTBAKEN VZW


november 2019 - Lichtbaken VZW

In november 2020 organiseerden we een grootschalige inzameling van kledij, dekens en klein meubilair voor Lichtbaken VZW dat gesteund wordt door het project "warm Oostende". We konden hun stock heel goed aanvullen dankzij de grote hoeveelheid die gedurende een maand lang werd afgegeven in verzamelpunt Hotel Princess.

Dankje aan alle leden, maar zeker ook aan alle Oostendenaars van buiten de club die schenkingen deden.


VIRTUAL REALITY

Dit project bij AZ Damiaan kwam er dankzij de steun van onze club. Met deze nieuwe Virtual Reality brillen kunnen zorgconsulenten zorgen dat patiënten rustiger en minder angstig zijn. Ze zorgen bijvoorbeeld voor afleiding tijdens de behandelingen met chemotherapie. Het bijzondere aan deze brillen is dat de oncologische patiënten drone-beelden van Oostende te zien krijgen.

DIENST AAN DE GEMEENSCHAP

De goede doelen worden jaar na jaar met veel zorg geselecteerd. Dit jaar krijgen volgende initiatieven financiële steun dankzij onze club: vzw Lichtbaken, AZ Damiaan, Vincentius, Palliatieve thuiszorg, Col-Sol, De Takel, De Katrol, Tejo, Zeepreventorium, Dyade en Straathoekwerk.