We hechten als service club  van bij de oprichting veel belang aan de term "service". We komen wekelijks samen. Onze volgehouden inzet, dynamisme en vriendschap leiden tot zinvol dienstbetoon en mooie realisaties. 

Initiatieven zoals de MetaRelax® Ostend Night Run, X-Dinners en De Bezaan organiseren we ten voordele van de jeugd, andersvaliden en de gemeenschap in het algemeen.  In het voorjaar van 2020 organiseerden we samen met meer dan 200 naaisters uit Oostende en omstreken de productie en bevoorrading van mondmaskers voor ziekenhuizen, politie, woonzorgcentra... In maart 2022 bieden we dringende steun aan projecten in Polen voor Oekraïnse vluchtelingen.

We lichten deze projecten hieronder trots toe. De club telt 54 leden en we nodigen regelmatig  sprekers uit de politieke, academische en zakenwereld uit op onze vergaderingen.  

MetaRelax® Ostend Night Run

Rotary Club Oostende ter Streep staat als één grote groep achter de organisatie van de Ostend Night Run, in samenwerking met Toerisme Oostende. Ook de editie van 24 september 2022 was met meer dan 2.600 deelnemers een groot succes. 

Veel dank aan alle lopers, sponsors, supporters, sponsors, de stad en verenigingen die de dag zelf hebben geholpen. 

STEUN AAN DOORGROEIHUIS VOOR OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN


maart 2022 - steun aan Oekraïnse vluchtelingen

De oproep voor medisch materiaal en voeding klinkt steeds luider en vele mensen willen graag helpen. Daarom organiseerden we een grote inzamelactie op 12 en 13 maart 2022. Alle materiaal ging rechtstreeks met vrachtwagens naar een doorgroeihuis dat is opgestart in Polen door de Rotary Club van Lublin Centrum, dichtbij de grens met Oekraïne. Er worden 40 vrouwen met hun kinderen opgevangen. 

We deden meteen na de opstart van het doorgroeihuis een schenking van €5.000. De dankbaarheid hiervoor was groot, maar al snel klonk een grote nood naar meer steun. Ook in deze streek van Polen beginnen bepaalde goederen schaars te worden. Daarom is er naast financiële steun ook specifiek materiaal nodig om deze vluchtelingen te helpen.


DRINGENDE MONDMASKERS IN 2020


maart / april 2020 - Mondmaskers

In maart 2020 organiseerden we de productie en en distributie van mondmaskers op vraag van de Oostendse ziekenhuizen, politie, woonzorgcentra, familiehulp, medicar, vroedvrouwen, apotheken... Toen de covid-cris lorsbarstte was er een dringend tekort.  In tien dagen tijd werkten meer dan 200 naaisters mee aan het project na een oproep via de pers en sociale media. Een tiental vrijwilligers maakte alle pakketten met materiaal voor de naaisters klaar.  Er werden in totaal bijna 7.000 mondmaksers gemaakt en verdeeld dankzij 13 chauffeurs. 

Onze club zorgde voor de pakketten, de logistiek, coördinatie en de financiering van het overig materiaal. Howest Brugge en Summa NV boden steun met snijmachines voor de stof. Ook Stoffen Verkempinck, Metagenics, FAG en AZ Damiaan waren betrokken met logistieke steun. 


WARM OOSTENDE / LICHTBAKEN VZW


november 2019 - Lichtbaken VZW

In november 2020 organiseerden we een grootschalige inzameling van kledij, dekens en klein meubilair voor Lichtbaken VZW dat gesteund wordt door het project "warm Oostende". We konden hun stock heel goed aanvullen dankzij de grote hoeveelheid die gedurende een maand lang werd afgegeven in verzamelpunt Hotel Princess. 

Dankje aan alle leden, maar zeker ook aan alle Oostendenaars van buiten de club die schenkingen deden. 


VIRTUAL REALITY

Dit project bij AZ Damiaan kwam er dankzij de steun van onze club. Met deze nieuwe Virtual Reality brillen kunnen zorgconsulenten zorgen dat patiënten rustiger en minder angstig zijn. Ze zorgen bijvoorbeeld voor afleiding tijdens de behandelingen met chemotherapie. Het bijzondere aan deze brillen is dat de oncologische patiënten drone-beelden van Oostende te zien krijgen. 

DIENST AAN DE GEMEENSCHAP 

De goede doelen worden jaar na jaar met veel zorg geselecteerd. Dit jaar krijgen volgende initiatieven financiële steun dankzij onze club: vzw Lichtbaken, AZ Damiaan, Vincentius, Palliatieve thuiszorg, Col-Sol, De Takel, De Katrol, Tejo, Zeepreventorium, Dyade en Straathoekwerk.