We hechten als service club van bij de oprichting veel belang aan de term "service". We komen wekelijks samen. Onze volgehouden inzet, dynamisme en vriendschap leiden tot zinvol dienstbetoon en mooie realisaties.

Initiatieven zoals de MetaRelax® Ostend Night Run, X-Dinners en De Bezaan organiseren we ten voordele van de jeugd, andersvaliden en de gemeenschap in het algemeen. We lichten deze projecten hieronder trots toe. De club telt 61 leden en we nodigen regelmatig sprekers uit de politieke, academische en zakenwereld uit op onze vergaderingen.

MetaRelax® Ostend Night Run

18.09.2021

Rotary Club Oostende ter Streep staat als één grote groep achter de organisatie van de Ostend Night Run.

Veel dank aan alle lopers, sponsors, supporters, sponsors, de stad en verenigingen die de dag zelf hebben geholpen.

Save the Date: 18 september 2021 (7, 14 en 21 km + kids run)

X-DINNER

14 december 2019 - IBIS Elisabethlaan 8 Bredene

Op 14 december organiseerden we de tweede editie van ons X-dinner. De leden van onze club bedienden en kookten voor een 100-tal deelnemers. Het ging door in de gebouwen van Koninklijke Werk IBIS vzw en de opbrengst ging ook integraal naar hen voor en gezinsvervangende leef- en leeromgeving onderwijs, opvoeding en verblijf aan max 110 kinderen.

Dank aan alle aanwezigen & de chefs Michiel Rabaey STORM, Wim VANDAMME, Stephen Foubert RNSYC, Patrick MUCCKA, Kathy DE KAASFEE.


WARM OOSTENDE / LICHTBAKEN VZW


november 2019 - Lichtbaken VZW

In november organiseerden we een grootschalige inzameling van kledij, dekens en klein meubilair voor Lichtbaken VZW dat gesteund wordt door het project "warm Oostende". We konden hun stock heel goed aanvullen dankzij de grote hoeveelheid die gedurende een maand lang werd afgegeven in verzamelpunt Hotel Princess.

Dankje aan alle leden, maar zeker ook aan alle Oostendenaars van buiten de club die schenkingen deden.


VIRTUAL REALITY

Dit project bij AZ Damiaan kwam er dankzij de steun van onze club. Met deze nieuwe Virtual Reality brillen kunnen zorgconsulenten zorgen dat patiënten rustiger en minder angstig zijn. Ze zorgen bijvoorbeeld voor afleiding tijdens de behandelingen met chemotherapie. Het bijzondere aan deze brillen is dat de oncologische patiënten drone-beelden van Oostende te zien krijgen.

DIENST AAN DE GEMEENSCHAP

De goede doelen worden jaar na jaar met veel zorg geselecteerd. Dit jaar krijgen volgende initiatieven financiële steun dankzij onze club: vzw Lichtbaken, AZ Damiaan, Vincentius, Palliatieve thuiszorg, Col-Sol, De Takel, De Katrol, Tejo, Zeepreventorium, Dyade en Straathoekwerk.